Polskie poznawanie świata

Główne cele statutowe

Zobacz także Liga morska i kolonialna

Główne cele statutowe

Pochód wojsk kolonialnych z okazji zjazdu Ligi Morskiej i Kolonialnej w Toruniu, 1939 r.

Główne Cele Statutowe LMiK:


- Popularyzacja i rozwój wiedzy z zakresu spraw morskich, rzecznych  i emigracyjno- kolonialnych.

- Współdziałanie w tworzeniu i w rozwoju urządzeń niezbędnych dla rozwoju polskiej żeglugi morskiej i rzecznej (floty  wojennej i marynarki handlowej, portów, regulacji wodnych dróg śródlądowych, rybołówstwa itd.).

- Utrzymywanie ścisłych kontaktów z Polakami mieszkającymi poza granicami kraju tak w zakresie ich życia kulturalnego jak narodowego.

-„pozyskania terenów w celu zapewnienia narodowi polskiemu nieskrępowanej ekspansji ludzkiej i gospodarczej oraz do koncentracji wychodźstwa  polskiego na obczyźnie i podtrzymywania jego spójni z krajem ojczystym”. (Statut Ligi Morskiej i Kolonialnej, Warszawa 1931, s. 1-2.).

Statut ten wprowadził także zmiany organizacyjne (podział na Okręgi i Oddziały). Najwyższa władzą był Walny Zjazd Delegatów wybierający Prezesa Rady Głównej oraz jej członków, a także Komisję Rewizyjną. W skład władz Ligi, aż do roku 1939 wchodzili także ludzie związani pośrednio i bezpośrednio z rządem Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku 1932 LMiK posiadała 3 wydziały: Morski, Żeglugi Śródlądowej i Kolonialny. Współpracowała z innymi stowarzyszeniami społecznymi (ZHP, ZNP itp.). W miarę upływu lat strukturę rozbudowywano. W roku 1936 istniało 5 wydziałów programowych: Wydział Obrony Morskiej, Wydział Morski, Wydział Kolonialny, Wydział Wychowania Morskiego Młodzieży i Wydział Żeglugi Śródlądowej. Stopniowo LMiK stała się stowarzyszeniem masowym. W roku 1939 liczyła 992 780 członków. Nie bez znaczenia był fakt stosowania członkostwa indywidualnego, honorowego i zbiorowego.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.