Krzanowski Andrzej


Kolejnym krakowskim badaczem zajmującym się badaniem prekolumbijskich kultur jest Andrzej Krzanowski, z zawodu geolog o specjalności geologia inżynierska i hydrogeologia, z zamiłowania historyk i archeolog zainteresowany przeszłością prekolumbijską Ameryki Łacińskiej.


Po Żakim, jest to drugi naukowiec prowadzący własne badania w Andach Peruwiańskich. Od 1972 roku Krzanowski prowadzi własny projekt etnoarcheologiczny badający tradycje ceramiczne Północnych Andów. Kolejnym osiągnięciem jest wieloletnia współpraca z dwoma peruwiańskimi uniwersytetami: Pontificia Universidad Católica del Peru w Limie oraz Universidad Nacional Mayor de San Marcos , a także z Muzeum Narodowym w Limie.

W latach 1972 – 1974 Andrzej Krzkowski rozpoczął swoje badania archeologiczne w Peru, skupiające się na poszukiwaniach archeologicznych w górnym dorzeczu Huaura1, na tych samych obszarach, dla których wraz z ekipą polskich geologów wykonywał szczegółową mapę złóż węgla. Badania te miały charakter powierzchniowy i  obejmowały tereny dotąd nieznane dla prehistorii. Ze strony peruwiańskiej otrzymały wsparcie Seminarium Archeologicznego Pontyfikalnego Uniwersytetu Katolickiego w Limie.

Prace poszukiwawcze przyniosły odkrycie kilkunastu stanowisk, począwszy od obozowisk preceramicznych z ostrzami liściowatymi, traktowanych zawsze jako najstarsze, charakterystyczne dla kultur neolitycznych i oznaczające przejście od gospodarki przyswajającej, zbieracko–łowiecko –rybackiej do gospodarki wytwórczej, rolniczo–hodowlanej.  Ważniejszą rolę jednak odegrało odkrycie osad formatywnych i obronnych z X – XVI w., czyli typowych dla okresu przejściowego późnego i horyzontu późnego, ale należących do nieznanej wówczas regionalnej kultury Cayash.

Rezultaty badań zainteresowały Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Komisję Archeologiczną Oddziału Krakowskiego PAN i przyczyniły się do zorganizowania w 1978 r. Polskiej Wyprawy Naukowej w Andy (interdyscyplinarnej, z przewagą zagadnień archeologicznych) pod kierunkiem Andrzeja Krzanowskiego. Ze strony peruwiańskiej do badań włączył się Uniwersytet San Marcos i Państwowe Muzeum Historii. Dokonano rozpoznania powierzchniowego na 28 stanowiskach archeologicznych oraz badań wykopaliskowych i wykonano plan geodezyjny dużej osady obronnej Andamarca.

W latach 1985 I 1987 miały miejsce kolejne wyprawy pod patronatem Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych i Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział w Krakowie. Tym razem rozpoznaniem objęto obszar 900 km2 i zarejestrowano ponad 100 stanowisk. W większości były to osady obronne strategicznie usytuowane na szczytach,warownie na wysokościach do 4800 m n.p.m, świątynie, cmentarzyska, zespoły tarasów uprawnych I systemów nawadniających. Wykonano wiele planów oraz inwentaryzację zachowanych ruin.

Dzięki archeologicznej pasji dr. Andrzeja Krzanowskiego (adiunkta w Instytucie Geografii UJ) kierującego wyprawami możliwe stało się wyróżnienie, nowej dla archeologii Peru, kultury Cayash rozwijającej się w dolinie Huaura i Checras, w okresie X – XVI w.

Do szczególnych osiągnięć zaliczyć można także badania zwiazane z kulturą Chancay.

Krzanowski jednym z inicjatorów stworzenia Andyjskiej Bazy Danych opublikowanej w 1994 roku oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykańskich.

 

1 Rzeka Huaura, jak większość rzek peruwiańskich, rodzi się w Andach, na ponad 5 tys. m n.p.m i spływa po stokach Kordyliery Zachodniej. W swoim początkowym biegu, aż do miejscowości Oyón, znana jest pod nazwą Quichas. Zbiera wiele dopływów, m.in.Checras, by znaleźć ujście w Oceanie Spokojnym w odległości 140 km na północ od Limy, czyli w strefie wybrzeża środkowego. Zgodnie z podziałem geograficzno-kulturowym Peru, kraj dzieli się na trzy specyficzne krainy: wybrzeże (costa), góry (sierra) i dżunglę (selva), a w każdej z nich część północną, środkową i południową. Wybrzeże środkowe obejmuje 10 dolin. Huaura jest jedną z nich. Od lat 1980-tych ten subregion określa się mianem Mała Północ.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.